Rozvádzače

Rozvádzače vyrábame podľa druhu napätia a prúdu v rozsahu do nízkeho napätia (1000V) a prúdu 3000A. Rozvádzače sa skladajú z certifikovaných rozvádzačových skríň a komponentov. Všetky rozvádzače sa skúšajú podľa platných STN a každý výrobok je dodaný s protokolom o skúške rozvádzača a vyhlásením o zhode. Súčasťou ceny vyrobeného rozvádzača môže byť doprava na stavbu.

Copyright © 2023 ProAut s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.