Projekcia

Projektová príprava je rozdelená na prípravnú projektovú činnosť a výrobnú projektovú činnosť

stavieb:

  • silnoprúdové rozvody
  • systémy merania a regulácie
  • elektrická požiarna signalizácia
  • elektrické zabezbpečenie objektov
  • prístupové systémy

priemyselných objektov a technológií:

  • prevádzkové rozvody silnoprúdu
  • systémy kontroly a riadenia výrobných procesov

Projektovú prípravu vykonávame od roku 1991. Projektová príprava je zabezpečená a realizovaná automatizačnými prostriedkami projektovej prípravy - systémami CAD a CAE, kde bežným výstupom je kusovník zostavy zariadení automatizovane generovaný s CAD zostavami. CAD a CAE symboly prvkov použitých v projektovej dokumentácii sú generované v spolupráci s distribútormi týchto systémov a výrobcami elektronických a elektroinštalačných prvkov.

Copyright © 2024 ProAut s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.