MaR Riešenia

Rekreačné zariadenia

Slovo 'Wellness' sa stáva pojmom v oblasti turistiky a aktívneho odpočinku. Wellness je komplex pre kúpanie, s vodnými atrakciami, stravovaním a ubytovaním spolu s inými doplnkovými službami.

Naše riešenia pre oblasť wellness obsahujú:

 • riadenie cirkulácie a doplňovania bazénovej vody a vodných atrakcií
 • riadenie vzduchotechnických a klimatizačných jednotiek
 • riadenie agregátov pre individuálny komfort v miestnostiach
 • riadenie tepelných zdrojov
 • riadenie agregátov pre individuálny komfort v miestnostiach
 • využívanie odpadového tepla pri výrobe elektrickej energie kogeneračńým alebo trigeneračným spôsobom

Čítať ďalej: Rekreačné zariadenia

Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo je významný segment našej činnosti. Ide najmä o úpravu plodín pred uskladnením. Sériu strojov zoradených v linke riadime v sekvencii a vzájomnom blokovaní tak, aby chod materiálu bol plynulý a nedochádzalo k presýpaniu, alebo nevyťaženiu zariadenia.

Naše riešenia pre oblasť pozberovej úpravy obsahujú:

 • riadenie strojov v časovej postupnosti a blokovanie chodu
 • riadenie uzatváracích klapiek, šupátiek a dopravníkov
 • meranie a riadenie výšky hladiny v zásobníkoch
 • riadenie tepelných zdrojov
 • riadenie vzduchotechnických agregátov pre technologické potreby
 • riadenie množstevného toku v linke

Čítať ďalej: Poľnohospodárstvo

Obchodné priestory

Naša spoločnosť realizovala niekolko desiatok projektov MaR pre sieť obchodných domov TESCO.

Projekty riešia realizáciu ciela úsporý spotreby energií v oblasti vykurovania a chladenia obchodných a skladových priestorov. Proužitím najmodernejších technológií a špičkových komponentov od firmy Siemens dosahujeme excelentnú kvalitu environmentálneho riadenia.

Čítať ďalej: Obchodné priestory

Centrálne zdroje tepla

Projektujeme a realizujeme riešenia centrálnych zdrojov tepla a vzdialených výmenníkových staníc pomocou spoľahlivých komponentov merania a regulácie a súčasných najmodernejších komunikačných riešení na báze sietí LonWorks a iných...

Naše projekty riešia:

 • rýchlosť prietoku vykurovacieho média v závislosti od okamžitého zaťaženia
 • špičkové obmedzenie odberu tepla jednotlivých výmenníkových staníc
 • optimalizáciu spotreby palív a energií

Čítať ďalej: Centrálne zdroje tepla

Copyright © 2024 ProAut s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.